Hoe is de verruwing van onze samenleving ontstaan?

Door: Contany 6-4-2021

Categorieën
:
Handhaving,

Je hoort het vaak: de samenleving verruwt. Hoe is dit zo ontstaan en wat houdt het precies in? En misschien nog wel belangrijker: wat valt er tegen te doen?

Lees meer over onze speciale training ‘Invloed op de toekomst’

Ga naar training

Verruwing, verhuftering en verharding

Als mensen het hebben over verruwing van de samenleving gaat het gesprek al snel alle kanten op. Het gaat over het molesteren van bushokjes, bedreigen van ambulancepersoneel en uitschelden van buschauffeurs. Over hondenpoep, rotzooi op straat en scheldpartijen als je er wat van zegt. Maar het gaat ook al snel over egoïsme, bestuurders die zichzelf verrijken, oneerlijke flexcontracten en het afbreken van de verzorgingsstaat.

Daarom is het zinvol om het verruwen van de maatschapij /  samenleving uiteen te rafelen in twee deelgebieden: verhuftering en verharding.

Verhuftering: toenemend ongepolijst gedrag

Het verhufteren van de samenleving is een duidelijke term voor het toenemen van onderling ongepolijst gedrag: schelden, beledigen, kwetsen, rotzooi maken en vernielen. Onder het mom van vrije meningsuiting alles mogen zeggen tegen iedereen op straat, in de trein, tegen ambulancepersoneel. Openbaar bezit bekladden en vernielen. Meer agressie, meer rotzooi en minder omgangsvormen.

Verharding: minder sociale identificatie

Tegelijkertijd wordt onze samenleving en maatschappij harder: individualistischer met steeds meer trekken van een ieder-voor-zich cultuur. Waarbij mensen hun eigen doel nastreven zonder rekening te houden met een ander. Onder het mom van ‘iedereen doet het‘ ontduik je zoveel mogelijk belasting, parkeer je de auto op de stoep als er verder geen plek is en laat je hondenpoep liggen als daar al meer poep ligt.

Doping in de wielersport is hier een goed voorbeeld van: in de jaren van Lance Armstrong zou je wel gek wezen om als enige geen doping te gebruiken en zo ergens achterin het peloton te eindigen.

Oorzaken van de verruwing

De oorzaak van de verruwing van onze samenleving is lastig aan te geven: het is een geleidelijk proces geweest waarbij veel factoren een rol hebben gespeeld, zoals:

Verruwen we verder of juist niet?

De meningen zijn verdeeld of de maatschappij nog verder verruwt of dat we op de weg terug zijn. Tegenkrachten zijn bijvoorbeeld:

Vooralsnog lijkt het erop dat beide tendensen zich versterken: toenemend hufterig gedrag lokt toenemende weerzin uit. De anonimiteit en individualisme vinden velen doorgeslagen en men gaat op zoek naar groepsvorming. Welke kant het opgaat zullen we over enkele jaren zien.

Lees verder op onze andere blogs over de betekenis van integriteit, de verschillen tussen normen en waarden en de invloed van sociale normen op ons dagelijks gedrag.

Lees meer over onze speciale training ‘Invloed op de toekomst’

Ga naar training