Verbeter je communicatie en interactie met NLP

Wij steunen organisaties bij de communicatie met burgers en bedrijven.

sub-header

Privacyverklaring

Handhavingsacademie Nederland neemt privacy zeer serieus en zal uw aangeleverde gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Handhavingsacademie Nederland. We raden u aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

Contactgegevens

Handhavingsacademie Nederland
Jufferstraat 1J
1508 GE Zaandam
Tel: 0850 670 016
E-mail: contact@handhavingsacademie.info
Website: https://handhavingsacademie.info

Handhavingsacademie Nederland is een onderdeel van Leefomgeving B.V.

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens van onze websitebezoekers en cursisten.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Handhavingsacademie Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Om onze website te kunnen tonen en verbeteren;
 • Om te kunnen reageren op vragen, verzoeken, aanmeldingen voor een training of workshop,  indien u daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
 • Om informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en om eventuele overige informatie te verstrekken die voor u interessant kan zijn, als u daar toestemming voor gegeven hebt.

Aan wie verstrekken wij de verzamelde informatie?

Wij verhandelen de informatie die wij via onze website binnenkrijgen niet. Voor zover wij partijen inschakelen om namens ons gegevens te bewaren of anderszins te verwerken (verwerkers in de zin van de AVG), hebben wij met hen verwerkersovereenkomsten gesloten, waardoor zij aan geheimhouding en zorgvuldige omgang met de gegevens gebonden zijn.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Handhavingsacademie Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Handhavingsacademie Nederland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Via de persoonlijke instellingen van uw account kunt u gegevens inzien en aanpassen, maar om deze volledig te verwijderen uit ons systeem, moet u contact met ons opnemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar contact@handhavingsacademie.info.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Handhavingsacademie Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via contact@handhavingsacademie.info.

Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close