Verbeter je communicatie en interactie met NLP

Wij steunen organisaties bij de communicatie met burgers en bedrijven.

sub-header

Trainingen

Bekijk ons aanbod van incompany trainingen voor leidinggevenden en andere professionals in het VTH-werkveld. De trainingen van de Handhavingsacademie zijn maatwerk op basis van een gedegen intake.

Wil je meer informatie hebben over een training of heb je advies nodig, neem dan contact met ons op via contact@handhavingsacademie.info of bel 0299 750 268.

Ons aanbod

Incompany trainingen en maatwerk

Geen organisatie of situatie is hetzelfde. Daarom nemen wij altijd eerst een intake af bij de opdrachtgever. De informatie die we hieruit verkrijgen vormt de basis voor de samenstelling van de training.

Lees meer over onze werkwijze bij het samenstellen van incompany trainingen.

 

 

 

Accountmanagement Omgevingsdienst

Leer in vijf dagdelen verschillende verwachtingen met respect op elkaar af te stemmen, klantgericht te handelen en beslissingen te nemen om tot concrete afspraken te komen. Verplaats je in de rol van de opdrachtgever en opdrachtnemer in een training accountmanagement voor omgevingsdiensten, gemeenten en provincies.

Doelgroep: deze training is op maat gemaakt voor omgevingsdiensten, gemeenten en provincies, en is primair bestemd voor accountmanagers, leidinggevenden en medewerkers die handelen in het raakvlak tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Lees meer

 

 

Communiceren met Impact voor VTH'ers

De tiendaagse training Communiceren met Impact maakt je bewust van je positie als VTH-professional, je drijfveren en wat je uitstraalt. Je leert hoe dit bewustzijn leidt tot effectievere communicatie en daarmee een beter overleg dat onze leefomgeving ten goede komt.

Doelgroep: De leergang is geschikt voor VTH-professionals met de nodige vakkennis en ervaring, die zichzelf en hun interactie met betrokken partijen kritisch durven te beschouwen.

Inhoud van de training:

 • Blok 1: De basisprincipes van communicatie
 • Blok 2: De achtergronden van succesvolle interactie en communicatie
 • Blok 3: Persoonlijk leiderschap
 • Blok 4: Overtuigingen transformeren

Lees meer

 

 

Gedragsvaardigheden voor boa's

Als boa breng je regelmatig een boodschap die niet als positief wordt ervaren. Hoe zorg je er dan voor dat je het respect krijgt van de aangesprokene, je overkomt als een servicegerichte vertegenwoordiger van jouw organisatie én de boodschap toch duidelijk en geloofwaardig wordt ontvangen?

Deze training biedt alle kennis over effectieve communicatie die nodig is om in normale omstandigheden vervelende situaties te voorkomen en doelen te bereiken.

Doelgroep: Deze training is bedoeld voor boa's die al in het bezit zijn van een getuigschrift of van plan zijn dit te gaan halen.

Inhoud van de training:

 • Theorie over hóe communicatie tussen mensen eigenlijk werkt.
 • Inzicht krijgen in jouw manier van communiceren en het effect daarvan op anderen en jouw eigen welzijn.
 • Theorie en oefening om de eigen wijze van communiceren af te stemmen op de gesprekspartner en het te bereiken doel.

Lees meer

 

 

Gedragsvaardigheden voor Toezichthouders

Communicatie met burgers en bedrijven stelt in onze mondige samenleving hoge eisen aan communicatieve vaardigheden. Als toezichthouder ben je het visitekaartje van de organisatie. Het is dus belangrijk om servicegericht, integer en geloofwaardig te zijn, ook wanneer je gedragsverandering teweeg wil brengen bij je gesprekspartner. 

In deze training leer je om met effectieve communicatie de boodschap duidelijk en geloofwaardig over te brengen.

Doelgroep: De training is geschikt voor iedereen die zijn of haar organisatie vertegenwoordigt in contacten met burgers en bedrijven.

Inhoud van de training:

 • Theorie over hóe communicatie tussen mensen eigenlijk werkt.
 • Inzicht krijgen in jouw manier van communiceren en het effect daarvan op anderen en jouw eigen welzijn.
 • Theorie en oefening om de eigen wijze van communiceren af te stemmen op de gesprekspartner en het te bereiken doel.

Lees meer

 

 

Omgaan met agressie

Deze training is bedoeld voor situaties waarin zich, meer dan gebruikelijk, stress en agressie voordoen. Bijvoorbeeld in probleemwijken of bij specifieke doelgroepen. Omgaan met agressie is dan een praktische set gesprekstechnieken voor iedereen die vanuit een (overheids-) organisatie contacten heeft met burgers.

Doelgroep: De methodiek is ontwikkeld voor toezichthouders en handhavers, maar heeft zich ook bewezen in tal van andere beroepen.

Inhoud van de training:

 • Aanleren van een professionele beroepshouding voor een correcte en voorkómende behandeling van burgers.
 • Inzicht krijgen in moderne communicatietheorie. 
 • Theorie en oefenen van de effectieve gesprekstechnieken.

Lees meer

 

 

Project- en procesmanagement

Procesmanagement is het beïnvloeden en bewaken van het pad naar een beoogd resultaat waarbij creativiteit, respect voor belangen van alle partijen en effectieve communicatie de belangrijkste pijlers vormen.

Doelgroep: deze driedaagse training project- en procesmanagement is bestemd voor iedereen die op effectieve wijze sturing wil geven aan VTH-projecten of processen. De opgedane kennis kan aan het begin van een proces worden toegepast maar ook later in het proces.

Inhoud van de training:

 • Basisvaardigheden voor effectieve communicatie
 • Onderscheid tussen project- en procesmanagement
 • Herkennen van processen en kritische succesfactoren daarin
 • Welke acties zijn dan effectief?
 • Inspelen op belangen en waarden
 • Communicatie en (respectvolle) onderhandeling

Lees meer

 

 

Samen Werken in verschillende handhavingsculturen

Door de geest van ‘meer samenwerken’, tussen verschillende organisaties worden soms andere eisen gesteld aan constructief samenwerken en communicatie.

Deze training helpt om samenwerkings- of veranderspanningen te voorkomen, weg te nemen of de ontwikkeling van de samenwerking zélf te versnellen.

Inhoud van de training:

 • Theorie en oefeningen over het effect van communicatie, gedrag, kwaliteiten en irritaties.
 • Inzicht krijgen in de eigen invloed op een prettige, professionele werkomgeving.
 • Het in beeld brengen, analyseren en wegnemen van ergernissen
 • Het oefenen met de verworven inzichten en technieken in casussen.

Lees meer

 

 

Verbindend Onderhandelen

In de tweedaagse training Verbindend Onderhandelen leer je door middel van de Harvard-methode op een gestructureerde manier samen tot besluiten te komen. Deze effectieve manier van onderhandelen richt zich op het gezamenlijk en in goede harmonie bedenken van oplossingen.

Inhoud van de training:

 • Het vinden van gemeenschappelijke belangen
 • De onderhandelingen voorbereiden
 • De verschillende stappen van een onderhandeling
 • Omgaan met weerstand bij de ander

Lees meer

Bisschop + Partners gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close